Ana Sayfa / Pazarlama / Pazarlama Kavramı Nedir?
Pazarlama Kavramı Nedir?

Pazarlama Kavramı Nedir?

Pazarlama Kavramı Nedir?

Küreselleşen dünya kavramı ile günümüzün ekonomik koşullan ve değişen rekabet koşulları içinde pazarlamanın önemi büyük ölçüde artmış bulunmaktadır.

Bugün işletmelerin pazarlama bilgi ve tekniklerine olan ihtiyacının maksimum düzeye çıktığım görmekteyiz. Bu çalışmada pazarlama kavramı özetlenerek, pazarlama karmasının öğeleri içinde yer alan tutundurma faaliyeti ve bu faaliyetin dört önemli aşaması; reklam, kişisel satış, satış geliştirme ve halkla ilişkiler ile bunlar arasındaki bağlantılar ele alınmıştır.

Pazarlama Kavramı

Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak mübadeleleri gerçekleştirmek üzere fikirlerin, malların ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir.

Pazarlamanın Tarihi Gelişimi

Pazarlamanın gelişme sürecini şu şekilde sıralayabiliriz:

1) Üretim anlayışı dönemi:
Özetle “ne üretirsem onu satarım” şeklinde ifade edebileceğimiz bu dönemde işletmeler üretim yönlü veya üretim anlayışındadır. Üretim ve mühendislik yöneticilere işletme yönetimine hakim olup, satış bölümünün esas işi fiyatı bile çoğunlukla üretim veya finansman bölümlerince belirlenen çıktıyı satmaktır.

2) Satış anlayışı dönemi:
Bu dönemde de hakim olan düşünce tarzı “ne üretirsem onu satarım, yeter ki ne satmasını bileyim” şeklinde ifade edilebilir. Dolayısıyla malları üretmenin değil, satmanın en büyük sorum olduğu; işletmelerin yoğun bir biçimde tutundurma çabalarına yöneldiği bu dönemde, işletme yönetiminde satışın ve satış yöneticilerinin önemi ve sorumlulukları artmıştır.

3) Pazarlama veya pazarlama anlayışı dönemi :
Bu dönemde tüketiciyi tatmin edecek kâr sağlama anlayışı yaygınlaşmıştır. Sadece satışla ilgili faaliyetlerin değil, çeşitli bölümlerde dağınık olarak yer alan tüm pazarlama ile ilgili faaliyetlerin artık bir pazarlama bölümü altında biraraya getirilmesi yoluna bu dönemde gidildiğinden bu döneme pazarlama dönemi veya pazarlama bölümü dönemi de denmektedir.

Türkiye de pazarlama kavramı satış ile aynı olduğu yönündeki düşünceler çok fazladır. Pazarlama, satış öncesi yapılan girişime denilmektedir. Doğrudan satışta pazarlama kavramı pek işe yaramaz, ürün üretici ve hizmet alanlarında yapılan pazarlama son derece etkilidir ve satışın artmasına ve yeni müşteriler edinilmesine sebep olur.

Pazarlama ülkemizde yeni yeni netleşmeye başlayan bir kavramdır ve gün geçtikçe önemsenmesi dikkat çekmektedir. Tüm sektörlere tavsiyemiz müşteri sayınızı pazarlama kavramı ile artırabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız (!)

Internet Marketing Sanal Pazarlama Nedir

İnternet Marketing Nedir?

Internet Marketing Sanal Pazarlama Nedir? Internet Marketing (sanal pazarlama) olarak da anılan, Internet Pazarlama, en …

Bir Cevap Yazın